top of page

ก้าวเข้าสู่ยุค HRD 4.0

จากภูมิปัญญาโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 4,000 ปี 
สู่แบบทดสอบเชิงพฤติกรรมแนวใหม่ 
ที่ไม่เพียงแค่บอกว่าคุณเป็นคนแบบไหน 
แต่ยังสามารถช่วยให้คุณวางแผนในการพัฒนาตัวเองอย่างถูกต้อง 
และยังสามารถช่วยให้คุณวางแผนการบริหารทีมให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขด้วย
ได้เวลาเปลี่ยนแนวคิด HR

ก้าวเข้าสู่ยุค HRD 4.0 ค้นพบตัวตน ค้นพบเส้นทางความสำเร็จ

เป็นเวลาหลายปีแล้ว ที่องค์กรพยายามมองหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและสอดคล้องกับตำแหน่งบทบาทหน้าที่ นั่นคือยุค HRD 3.0 ที่มุ่งเน้นการบริหารคนเก่ง (Talent Management) แล้วปล่อยให้บุคลากรกลุ่มที่เหลือในองค์กร กลายเป็นบุคคลที่ด้อยคุณค่าและมองไม่เห็นอนาคตของตัวเอง

ถึงเวลาแล้วที่เราจะก้าวเข้าสู่ยุค HRD 4.0 ยุคที่องค์กรมองคนแบบมีอัตลักษณ์ (Identity) เข้าใจว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกัน มีจุดแข็งที่โดดเด่นและจุดอ่อนที่ยอมรับได้ ไม่มีใครจำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ เพราะแต่ละคนต่างก็มีความเก่งหรืออัจฉริยภาพอยู่ในตัวที่แตกต่างกัน 

บทบาทของ HR จึงกลายเป็นการค้นหาอัตลักษณ์ของพนักงานแต่ละคนให้เจอ แล้วพัฒนาจุดแข็งที่มีอยู่ในตัวแต่ละคนให้โดดเด่นมากขึ้น พร้อมกับจัดสรรทีมและบทบาทหน้าที่ภายในทีมใหม่ เพื่อสร้างทีมที่สมบูรณ์แบบ โดยการนำจุดแข็งของคนหนึ่งมาอุดช่องโหว่จากจุดอ่อนของอีกคนหนึ่ง

แต่ละเผ่าพันธุ์ต่างก็มีรากของพฤติกรรม และบทบาทที่ชอบแสดงแตกต่างกัน การได้รู้ว่าตัวตนของเราอยู่ในเผ่าพันธุ์ไหน จะช่วยให้เราเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของเรา รู้วิธีการที่จะหลีกเลี่ยงหลุมพรางที่เรามีแนวโน้มจะตกลงไป และสามารถวางแผนในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อความสำเร็จตามสายอาชีพที่ตัวเองคาดหวังไว้ได้

เช่นเดียวกับการบริหารทีม ที่แต่ละคนมีความแตกต่างหลากหลาย มีความถนัดความชอบไม่เหมือนกัน การบริหารจัดการทีมงานแบบทุกคนเหมือนกันหมดจึงไม่สามารถช่วยให้เราดึงเอาศักยภาพที่อยู่ภายในแต่ละคนออกมาได้

Working Tribes Assessment แบบทดสอบเชิงพฤติกรรมของเราจึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของพนักงานเชิงลึก จนทำให้รู้ว่าใครเป็นเผ่าไหน แล้วควรวางแผนบริหารจัดการทีมงานแต่ละคนอย่างไร

เครื่องมือใหม่สำหรับยุค HRD 4.0

ทำความรู้จักกับ Working Tribes Assessment

บทความล่าสุดจากทีมโค้ช

Working Tribes Channel

Working Tribes Channel

Working Tribes Channel
ค้นหาวิดีโอ...
ความรู้สึกของคนที่ได้เข้าร่วมคอร์ส "Unmask ได้เวลาถอดหน้ากาก"
04:43
เล่นวิดีโอ

ความรู้สึกของคนที่ได้เข้าร่วมคอร์ส "Unmask ได้เวลาถอดหน้ากาก"

ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ และก็ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ (Nobody Perfect and no need to be perfect !!)
01:11
เล่นวิดีโอ

ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ และก็ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ (Nobody Perfect and no need to be perfect !!)

การจัดทีมรูปแบบที่ 3 ทีมด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร
01:29
เล่นวิดีโอ

การจัดทีมรูปแบบที่ 3 ทีมด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร

รูปแบบการจัดทีมที่ 4 ทีมสำหรับวางระบบการทำงาน
01:05
เล่นวิดีโอ

รูปแบบการจัดทีมที่ 4 ทีมสำหรับวางระบบการทำงาน

bottom of page