เลือก Pricing Plan ของคุณ

  • One-Time Assessment

    ฿3000
    เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นค้นหาตัวเอง
     
    • แบบทดสอบ Working Tribes 1 ชุด