top of page

เลือกแพ็กเกจราคาของคุณ

  • One-Time Assessment

    3,000฿
    เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นค้นหาตัวเอง
     
    • แบบทดสอบ Working Tribes 1 ชุด
bottom of page