เกิดมาเพื่อทำงานอะไร ค้นหางานที่ใช่ให้เจอด้วย A-I-C Canvas

อัปเดตเมื่อ 21 พ.ย. 2563


หนึ่งในเครื่องมือที่ทำให้ Working Tribes แตกต่างจากการทำ Assessment ตัวอื่นๆ คือ เครื่องมือที่ช่วยให้คุณนำเอาตัวตนที่ค้นพบจากแบบทดสอบ มาสำรวจความสอดคล้องกับงานที่ทำ และความสามารถที่มีอยู่ เพื่อดูว่า งานที่ทำอยู่นั้น ใช่ เป้าประสงค์ชีวิตของคุณหรือยัง เครื่องมือตัวนี้ชื่อว่า A-I-C Canvas