เผ่านักธนู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Archer Tribe : The Specialist) ผู้อุทิศทุ่มเทให้กับเรื่องที่ตนรัก


ธนูเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นต้องผ่านการฝึกฝนแล้วฝึกฝนอีก ทั้งทักษะการยิงธนูเอง และยังต้องฝึกฝนสภาพร่างกายและจิตใจให้เหมาะสมอีกด้วย นักแม่นธนูนั้นจะต้องมีจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่ เมื่อกำหนดเป้าหมายได้แล้วก็จะไม่หวั่นไหว ไม่ว่าจะมีสิ่งใดมารบกวน แต่ก็จะยังจดจ่ออยู่ที่เป้าหมายนั้นและยิงลูกธนูออกไปได้เข้าเป้าเสมอ คนที่จะเป็นนักแม่นธนูได้จึงต้องมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท อดทน อดกลั้น ต้องมีการตัดสินใจที่แน่วแน่ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้


ด้วยความที่ธนูเป็นอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้ระยะไกล หากโดนข้าศึกเข้าประชิดตัวได้ พลธนูส่วนใหญ่ก็อาจไม่สามารถต่อสู้อะไรข้าศึกได้เลย แทบจะต้องตายสถานเดียว ดังนั้นในสงคราม พลธนูจึงถูกวางไว้ในแนวหลัง โดยมีเหล่าทหารราบคอยกำบังข้าศึกให้อยู่ด้านหน้า เราจะเห็นจากในหน้าประวัติศาสตร์อยู่เสม