เผ่านักธนู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Archer Tribe : The Specialist) ผู้อุทิศทุ่มเทให้กับเรื่องที่ตนรัก


ธนูเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นต้องผ่านการฝึกฝนแล้วฝึกฝนอีก ทั้งทักษะการยิงธนูเอง และยังต้องฝึ