เผ่าผึ้ง นักปฏิบัติพันธุ์อึด (Bee Tribe : The Provider) ผู้อาสาตัวอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ


ผึ้งเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่คนมักนำมาใช้เปรียบเปรยถึงความขยัน เนื่องจากเรามักเห็นผึ้งทำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อสะสมน้ำผึ้งไว้เป็นอาหารให้ฝูง ในดวงตาขนาดใหญ่ของผึ้งที่เราเห็น ประกอบด้วยดวงตาเล็ก ๆ เป็นรูปหกเหลี่ยมหลายพันตา รวมกัน เชื่อมติดต่อกันเป็นแผง ทำให้ผึ้งสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้รอบทิศ นอกจากนี้ผึ้งยังมีหนวดซึ่งทำหน้าที่รับความรู้สึกได้ไวมาก และยังมีเส้นประสาทที่เชื่อมกับขนตามลำตัวสำหรับรับสัมผัสแรงลมและกลิ่นของอาหาร โดยธรรมชาติแล้วผึ้งเป็นสัตว์ที่รักสงบ แม้ว่าจะมีเหล็กในที่แหลมคมและมีพิษอยู่ด้วย แต่ผึ้งจะตัดสินใจใช้มันก็ต่อเมื่อต้องปกป้องรังอันเป็นที่รักของตัวเองเท่านั้น และการทำเช่นนั้นก็จะต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเอง


ผึ้งเป็นแมลงสังคมอยู่รวมกันเป็นฝ