เผ่าผึ้ง นักปฏิบัติพันธุ์อึด (Bee Tribe : The Provider) ผู้อาสาตัวอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ


ผึ้งเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่คนมักนำมาใช้เปรียบเปรยถ