เผ่ากระทิง ผู้นำแบบนักปกครอง (Bull Tribe : The Ruler) ผู้พร้อมปกป้องคนภายใต้ด้วยความรักและเมตตา


กระทิง เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม