คุณตัดสินใจแบบคนเผ่าไหนใน Working Tribes


สำหรับ #ผู้นำ บทบาทหลักที่สำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้น #การตัดสินใจ มาดูกันว่าคุณตัดสินใจแบบคนเผ่าไหนอยู่


#เผ่าสิงโต #LionTribe ผู้นำแบบแม่ทัพ 🦁🦁 ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว โดยยึดเอาเป้าหมายเป็นหลัก ตัดสินใจแล้วจึงไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ


#เผ่าสายน้ำ #WaterTribe ผู้นำแบบนักการเมือง 🌊🌊 ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว โดยฟังความเห็นของคนรอบตัวเป็นหลัก จึงเปลี่ยนการตัดสินใจไปมาได้บ่อยๆ


#เผ่ากระทิง #BullTribe ผู้นำแบบนักปกครอง 🐃🐃 ตัดสินใจช้า จนแทบไม