คุณตัดสินใจแบบคนเผ่าไหนใน Working Tribes


สำหรับ #ผู้นำ บทบาทหลักที่สำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้น #การตัดสินใจ มาดูกันว่าคุณตัดสินใจแบบคนเผ่าไหนอยู่


#เผ่าสิงโต #LionTribe ผู้นำแบบแม่ทัพ 🦁🦁 ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว โดยยึดเอาเป้าหมายเป็นหลัก ตัดสินใจแล้วจึงไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ


#เผ่าสายน้ำ