เผ่ากวาง นักสื่อสารไอเดียสร้างสรรค์ (Deer Tribe : The Communicator) ผู้ถ่ายทอดความคิดให้ออกมาเด่นชัด


กวาง เป็นสัตว์กินพืชที่แทบจะไม่มีอันตรายกับใคร กวางเป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้ง่าย สามารถอยู่ได้ทั้งในพื้นที่ที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ ไปจนถึงถิ่นทุรกันดารแห้งแล้ง บนที่ราบสูง ไปจนถึงในเขตชนบทที่มีผู้คนอาศัยอยู่ กวางบางตัวชอบอยู่ตัวเดียวสันโดษยกเว้นในเวลาหาคู่ ในขณะที่กวางบางตัวก็จะอยู่รวมกันเป็นฝูง กวางเป็นสัตว์ที่มีสัญชาติญาณการระวังภัยสูงมาก จึงมักมีการตื่นตัวและระแวดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา เมื่อได้ยิน ได้กลิ่น หรือเห็นสิ่งผิดปกติ กวางจะชูคอขึ้นแล้วหันหน้าไปยังทิศทางที่มีสิ่งผิดปกติ ใบหูสองข้างก็จะหันไปในทิศทางนั้นเช่นกัน หางจะชี้ขึ้น ยืนนิ่งเงียบ ถ้าอยู่กันหลายตัว กวางจะไปยืนรวมกัน และหากว่าตัวใดตัวหนึ่งในนั้นเกิดตื่นตระหนกแล้ววิ่งออกไปจากกลุ่ม กวางที่เหลือก็จะตื่นตกใจและวิ่งหนีไปด้วยเช่นกัน นอกจากนี้สีขนของลูกกวาง โดยทั่วไปจะสามารถปรับเปลี่ยนให้กลมกลืนกับธรรมชาติรอบๆ ตัวได้ ลูกกวางแรกเกิดจะมีลายจุดสีขาวที่เกิดจากหย่