ผู้เรียกร้อง : คนเจ้าปัญหาจากเผ่าผึ้ง


ผู้เรียกร้อง

คน #เผ่าผึ้ง มีดีที่ความขยันขันแข็ง และจิตใจดีงามพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ แม้ความสามารถอาจไม่โดดเด่น และมักเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเอง แต่ก็มักเป็นคนที่ทุกคนในองค์กรต้องการ ด้วยความที่เป็นคนแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเอง บ่อยครั้งที่เผ่าผึ้งมักยินดีช่วยเหลือผู้อื่นจนสำเร็จ แต่งานของตัวเองไม่ได้ทำจนเกิดความเสียหาย จากที่ได้รับคำชมเชยจากคนรอบตัว กลายเป็นต้องรับคำตำหนิบ่อยๆ จากหัวหน้าตัวเอง จนสูญเสียความมั่นใจที่มีน้อยอยู่แล้วไปอีก ในเวลาที่เผ่าผึ้งจิตใจตกต่ำถึงที่สุด ถ้าเขาเจอใครสักคนที่พร้อมช่วยเหลือเขา (แม้เพียงครั้งเดียว) เขาก็อาจกลายเป็นผู้เรียกร้องไปได้ทันที


#ผู้เรียกร้อง มีนิสัยตรงตามชื่อ คือ ชอบเรียกร้องและต้องการทุกอย่างจากคุณ ทั้งเวลา ความสนใจ ความช่วยเหลือ จนคุณไม่มีเวลาในการทำงานของคุณเอง ไม่ว่าคุณจะช่วยเหลือส