ผู้เรียกร้อง : คนเจ้าปัญหาจากเผ่าผึ้ง


ผู้เรียกร้อง

คน #เผ่าผึ้ง มีดีที่ความขยันขันแข็ง และจิตใจดีงามพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ แม้ความสามารถอาจไม่โดดเด่น และมักเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเอง แต่ก็มักเป็นคนที