คนจุ้นจ้าน : คนเจ้าปัญหาจากเผ่ากวาง


คนจุ้นจ้าน

คนจุ้นจ้านจะคอยยุ่งวุ่นวายไปกับทุกเรื่อง ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเกี่ยวข้องกับตัวเองหรือไม่ก็ตาม แต่อย่าเข้าใจผิดนะเขาไม่ได้จะเข้ามาช่วยลงมือทำอะไร เขาแค่มาบอกความคิดเห็นของเขาเท่านั้น เขาดูเหมือนเป็นคนที่ไม่เคาร