นายทาส : คนเจ้าปัญหาเผ่าสิงโต


Evil Boss who use his worker like a slave
Slaveholder or Evil Boss

อย่างที่รู้กันว่า #เผ่าสิงโต เป็นเผ่าที่มีความเป็นผู้นำสูง กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าตัดสินใจ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมาย และพร้อมสั่งการทุกคนให้ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมากคนเผ่าสิงโตมักเป็นคนใจร้อน โกรธง่าย ถ้าเห็นอะไรที่ไม่ทันใจหรืออะไรที่อาจเป