คนเคร่งกฎ : คนเจ้าปัญหาจากเผ่าตาชั่ง


คนเคร่งกฎ ทำทุกอย่างต้องตามกฎเป๊ะๆ ไม่มียืดหยุ่น

#คนเคร่งกฎ ให้ความสำคัญกับกฎระเบียบและระบบการทำงานมาเป็นอันดับหนึ่ง ยึดเอาสิ่งที่เขียนไว้ตามตัวอักษรโดยไม่มีการยืดหยุ่นผ่อนปรน อะไ