คนเคร่งกฎ : คนเจ้าปัญหาจากเผ่าตาชั่ง


คนเคร่งกฎ ทำทุกอย่างต้องตามกฎเป๊ะๆ ไม่มียืดหยุ่น

#คนเคร่งกฎ ให้ความสำคัญกับกฎระเบียบและระบบการทำงานมาเป็นอันดับหนึ่ง ยึดเอาสิ่งที่เขียนไว้ตามตัวอักษรโดยไม่มีการยืดหยุ่นผ่อนปรน อะไรก็ตามที่ฝ่าฝืนกฏแม้ว่าจะเป็นผลดีกับงาน ก็จะไม่อนุญาตโดยไม่รับฟังเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น ดูไปแล้วเหมือนคนกลุ่มนี้ไร้หัวใจ บ้าอำนาจ เข้ากับใครไม่ค่อยได้ และไม่แคร์ใครทั้งสิ้น แต่จริงๆ แล้วบ่อยครั้งที่พวกเขาก็ต้องเจ็บปวดใจ เมื่อต้องตัดสินใจรักษากฏจนทำให้คนอื่นไม่พอใจและตำหนิต่อว่า

สิ่งที่คนเคร่งกฏต้องการ ก็คือ งานที่ไม่มีข้อผิดพลาด และเขาเชื่ออย่างสนิทใจว่า ระบบที่ดีย่อมให้ผลลัพธ์ที่ดี ดังนั้นเขาจึงให้ความสำคัญกับระบบการทำงานและกฏระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพราะนั่นคือเครื่องการันตีว่า ผลลัพธ์จะออกมาถูกต้องอย่างที่เขาต้องการ

</