top of page

การจัดทีมรูปแบบที่ 3 ทีมด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรหัวใจสำคัญของผู้นำแบบนักปกครอง #Ruler ใน #WorkingTribes นั้น ไม่ได้เน้นที่ทักษะความสามารถ แต่เน้นที่แรงขับเคลื่อนภายในที่ต้องการทำเพื่อคนที่อยู่ภายในทีมของตัวเอง


ผู้นำแบบนักปกครองจึงไม่จำเป็นต้องคิดเก่งทำเก่ง แต่ต้อง #รักเก่ง ดูแลคนด้วยความรัก แล้วคนก็จะให้ความรักตอบกลับมา ด้วยความรักนั้นเองที่จะเป็นสิ่งดึงดูดให้คนเก่งๆ พร้อมที่จะเข้ามาทำงานด้วย


สำหรับเรื่องทักษะความสามารถที่ขาดไป ก็สามารถเติมเต็มด้วยนักคิดแบบเฉพาะทาง #Specialist ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่รู้ลึกรู้จริงในเรื่องนั้นๆ เป็นคนคิดวางแผนในแต่ละเรื่องก่อนนำเอาสิ่งที่คิดนั้นมาปรึกษากับนักปกครองว่าเหมาะสมที่จะนำมาใช้กับคนในทีมหรือไม่


เมื่อเห็นว่าเหมาะสมแล้วก็นำแนวคิดนั้นไปให้กับนักปฏิบัติแบบผู้เล่นคนที่หก #TheSixthMan คือ คนที่มีทักษะรอบด้านนำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริง


ที่อธิบายข้างบนนั้น #WorkingTribes เรียกว่า Formation 3 เป็นทีมสำหรับดูแลบริหารจัดการภายในองค์กร หน้าที่หลัก คือ การทำให้ทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทำงาน อยู่ร่วมกันได้อย่างสมานสามัคคี สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน


นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนทัพตามแนวคิดของ Working Tribes นะครับ ยังมีกระบวนทัพต่างๆ อีกถึง 11 รูปแบบ ที่จะช่วยให้การจัดทีมของคุณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้


แล้วคุณล่ะครับ #เป็นคนเผ่าไหน ??

ดู 47 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page