การจัดทีมรูปแบบที่ 3 ทีมด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรหัวใจสำคัญของผู้นำแบบนักปกครอง #Ruler ใน #WorkingTribes นั้น ไม่ได้เน้นที่ทักษะความสามารถ แต่เน้นที่แรงขับเคลื่อนภายในที่ต้องการทำเพื่อคนที่อยู่ภายในทีมของตัวเอง


ผู้นำแบบนักปกครองจึงไม่จำเป็นต้องคิดเก่งทำเก่ง แต่ต้อง #รักเก่ง ดูแลคนด้วยความรัก แล้วคนก็จะให้ความรักตอบกลับมา ด้วยความรักนั้นเองที่จะเป็นสิ่งดึงดูดให้คนเก่งๆ พร้อมที่จะเข้ามาทำงานด้วย


สำหรับเรื่องทักษะความสามารถที่ขาดไป ก็สามารถเติมเต็มด้วยนักคิดแบบเฉพาะทาง #Specialist ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่รู้ลึกรู้จริงในเรื่องนั้นๆ เป็นคนคิดวางแผนในแต่ละเรื่องก่อนนำเอาสิ่งที่คิดนั้นมาปรึกษากับนักปกครองว่าเหมาะสมที่จะนำมาใช้กับคนในทีมหรือไม่


</