การจัดทีมรูปแบบที่ 3 ทีมด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรหัวใจสำคัญของผู้นำแบบนักปกครอง #Ruler ใน #WorkingTribes นั้น ไม่ได้เน้นที่ทักษะความสามารถ แต่เน้นที่แรงขับเคลื่อนภายในที่ต้องการทำเพื่อคนที่อยู่ภายในทีมของตัว