การจัดทีมรูปแบบที่ 4 ทีมสำหรับวางระบบการทำงาน


สำหรับตอนนี้มาทำความรู้จักกับ 3 เผ่า #สายวางระบบ #เผ่าตาชั่ง #เผ่ากวาง #เผ่าผึ้ง

จะเป็นอย่างไร ไปฟังกันได้เลยครับ

-----------------------------------------------------

หัวใจสำคัญของผู้นำแบบนักวางระบบ #TheRulemaker คือ ความสามารถในการมองระบบให้เห็นทั้งภาพรวม เห็นความเชื่อมโยงเชื่อมต่อในแต่ละจุด รู้ว่าเมื่อทำอะไรบางอย่างที่จุดหนึ่ง แล้วจะส่งผลกระทบไปยังจุดอื่นๆ อย่างไร ทำให้สามารถกำหนดระบบระเบียบหรือกระบวนการทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

แน่นอนว่าเมื่อมีระบบ ก็ต้องมีเอกสาร ต้องมีงานปริมาณมากที่ต้องทำอยู่เบื้องหลัง เพื่อให้ระบบสามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนั่นคือ บทบาทสำคัญของคนเผ่าผึ้ง นักปฏิบัติแบบผู้จัดเตรียม #TheProvider ที่ยินดีอยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนทุกคนในองค์กรให้ทำงานได้อย่างสะดวกราบรื่น

สำหรับกฎระเบียบหรือกระบวนการทำงานที่สร้างขึ้นมาใหม่หรือเปลี่ยนแปลงไป ก็จำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากคนอื่นๆ ในองค์กร แม้ว่าเผ่าตาชั่งจะ