ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ และก็ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ (Nobody Perfect and no need to be perfect !!)

อัปเดตเมื่อ 9 ม.ค. 2562


No Body Perfect !! And no NEED to be perfect !!!


#ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ และก็ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องสมบูรณ์แบบด้วย


เราทุกคนต่างก็มีความรู้ ความสามารถ #ความโดดเด่น ที่แตกต่างกัน


แทนที่จะมัวจับจ้องที่จุดอ่อน เอาจุดอ่อนของเราไปเปรียบเทียบกับจุดแข็งของคนอื่น


พยายามพัฒนา #จุดอ่อน นั้น จนกลายเป็น #จุดธรรมดา ใช้เวลา ใช้ความพยายาม ฝืนใจตัวเอง อดทนเปลี