เผ่านกฮูก นักคิดเชิงกลยุทธ์ (Owl Tribe : The Strategist) ผู้ละเอียดรอบคอบและยึดหลักเหตุผล

นกฮูก มักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งสติปัญญาและความลึกลับในหลากหลายวัฒนธรรมความเชื่อ ด้วยความที่นกฮูกเป็นสัตว์ล่าเหยื่อที่ออกหากินในเวลากลางคืน หลายต่อหลายครั้งที่นกฮูกทำให้ผู้คนตกใจกลัว จนถูกขนานนามว่าเป็นทูตแห่งความตาย หรือผู้นำความโชคร้ายมาให้ โดยทั่วไปนกฮูกมักอยู่เพียงลำพังหรือเป็นครอบครัวเล็กๆ ไม่ค่อยปรากฎว่านกฮูกอยู่รวมกันเป็นฝูงเท่าไหร่นัก


นกฮูกมีตาโตและมีประสาทตาที่มองเห็นได้ชัดเจนกว่ามนุษย์ถึง 100 เท่า ดวงตาทั้งคู่ของนกฮูกจะจับจ้องไปด้านหน้า แตกต่างจากนกประเภทอื่นที่ดวงตาจะอยู่ด้านข้าง ทำให้นกฮูกสามารถมองเห็นรายละเอียดความตื้นลึกหนาบางได้มากกว่า และยังช่วยให้นกฮูกมองเห็นได้ดีแม้ในความมืดอีกด้วย ด้วยลักษณะของดวงตาแบบนี้ทำให้เวลาที่นกฮูกต้องการมองไปยังทิศทางใด ก็จะต้องหันหัวไปทั้งห