คุณวางแผนแบบคนเผ่าไหนใน Working Tribes


หนึ่งในทักษะสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน #การวางแผน มาดูกันว่าคุณวางแผนแบบคนเผ่าไหนอยู่


#เผ่านกฮูก #OwlTribe วางแผนแบบนักกลยุทธ์ 
 มุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่อจากปัจจุบันไปอนาคตที่ต้องการ ได้เป็นแผนภาพกว้างที่ทำให้เห็นสิ่งที่ต้องทำและเป้าหมายในระยะยาว 🦉🦉🦉


#เผ่ากวาง #DeerTribe วางแผนแบบไม่วางแผน 
 มองภาพกว้างๆ แบบไม่ลงลึก และไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว คิดว่าดีแล้วก็ลงมือทำเลย 🦌🦌🦌


#เผ่าดาบ #SwordTribe วางแผนแบบทำงานได้จริง
 มุ่งเน้นไปที่การทำวันนี้ให้ดีที่สุด ลงลึกในรายละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบสามารถนำไปปฏิบัติงานตามได้ทันที 🗡🗡🗡