เผ่ากะลาสี นักผจญภัย (Sailor Tribe : The Explorer) ผู้ชอบออกไปไขว่คว้าหาสิ่งใหม่เสมอ

กะลาสี เป็นคำเรียกบรรดาลูกเรือที่ใช้ชีวิตอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ เพื่อไปค้นหาดินแดนใหม่ๆ หรือเพื่อขนส่งสินค้าระหว่างทวีป ในอดี