เผ่าตาชั่ง ผู้นำด้วยกฎระเบียบ (Scale Tribe : The Rulemaker) ผู้ยึดมั่นในกรอบระบบระเบียบที่ดี


ตาชั่งมักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรม เนื่องจากมันคืออุปกรณ์สำคัญในการแลกเปลี่ยนสินค้าตั้งแต่ยุคสมัยโบราณ ตาชั่งถูกใช้เพื่อตรวจสอบว่าข้อแลกเปลี่ยนที่แต่ละฝ่ายได้ตกลงกันเอาไว้ เป็นไปตามนั้นจริงหรือไม่ เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง และการทะเลาะวิวาทที่จะตามในภายหลัง ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาสังคมในภาพรวมได้ และการจะทำให้ผู้ซื้อผู้ขายเกิดความสบายใจว่าตาชั่งนั้นทำงานถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ ก็จำเป็นต้องมีตั้งศูนย์เครื่องอยู่เสมอ ตาชั่งมีหลายขนาด ซึ่งผู้ใช้จำเป็นต้องเลือกใช้ตามความเหมาะสม ตาชั่งที่ดีจะต้องวัดค่าได้แม่นยำ อ่านค่าได้รวดเร็ว บอกค่าได้ละเอียด มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี แต่แม้ว่าตาชั่งจะดีขนาดไหนก็ยังอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ เช่น ตุ้มถ่วงน้ำหนักที่นำมาใช้ไม่ได้มาตรฐาน เครื่องชั่งตั้งอยู่บนพื้นที่ไม่ได้ระนาบ เกิดการสั่นสะเทือนระหว่างการวัด หรืออาจใช้งานนานเกินไป