[Start-Up] ไขข้อข้องใจ ‼️ ทำไม นัมโดซาน จึงไม่ควรเป็นซีอีโอ ในบริษัทที่ตัวเองก่อตั้งขึ้นมาเอง ❓บางคนอาจคิดว่าหัวหน้าฮันใจร้าย หรืออิจฉา หรืออาจแอบวางแผนให้ซอดัลมีได้เป็นซีอีโอ