เผ่าดาบ นักวางแผนเชิงปฏิบัติการ (Sword Tribe : The Planner)


ดาบ เป็นอาวุธสำคัญที่มีมาตั้งแต่โบราณ แม้ว่าจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามชนชาติ ตามความถนัดของผู้ใช้ เช่น ดาบสั้น ดาบยาว ดาบสองคม ดาบใหญ่ ฯลฯ แต่ประโยชน์หลักของดาบคือ ใช้เพื่อโจมตีและป้องกันด้วยการฟาดฟันหรือทิ่มแทง ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัว หรือต่อสู้เพื่อช่วงชิงหรือปกป้องเมือง ดาบเป็นอาวุธสำคัญที่ขาดไม่ได้ที่จะทำให้แผนการสำเร็จ ในความเป็นจริงตัวดาบเองไม่ได้มีดีหรือร้ายในตัวของมัน จะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับผู้ที่นำมันไปใช้ หากนำมันไปใช้ในทางที่ดี คือ เพื่อปกป้องชีวิตตัวเอง ปกป้องคนที่รัก ปกป้องเมือง หรือปกป้องความยุติธรรม ดาบนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดี แต่หากนำมันไปใช้เพื่อช่วงชิงชีวิต ช่วงชิงทรัพย์สมบัติ ช่วงชิงเมือง ดาบนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เลวร้าย


ดาบที่จะสามารถใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่องจะต้องถูกตีขึ้นด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศ ผ่านกระบวนการหลอ