เผ่าสุนัขป่า ผู้เล่นคนที่หก (Wolf Tribe : The Sixth Man) นักปฏิบัติผู้มากความสามารถ


สุนัขป่า เป็นสัตว์กินเนื้อ เป็นหนึ่งในผู้ล่าที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกตั้งแต่เหนือสุดจนใต้สุด ทั้ง