คนหวงก้าง : คนเจ้าปัญหาจากเผ่ากระทิง


คนหวงก้าง

เมื่อกระทิงเข้าสู่ภาวะตึงเครียดจากสภาพแวดล้อมที่เข้ากดดันจากทุกทิศทาง ทำให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของตัวเอง งานที่ตัวเองรับผิดชอบ และคนที่ตัวเองดูแล ต้องลดน้อยถอยลง กระทิงจึงเริ่มผันตัวจากผู้ปกครองใจดี ที่คอยดูแลสารทุกข์สุข