คนหวงก้าง : คนเจ้าปัญหาจากเผ่ากระทิง


คนหวงก้าง

เมื่อกระทิงเข้าสู่ภาวะตึงเครียดจากสภาพแวดล้อมที่เข้ากดดันจากทุกทิศทาง ทำให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของตัวเอง งานที่ตัวเองรับผิดชอบ และคนที่ตัวเองดูแล ต้องลดน้อยถอยลง กระทิงจึงเริ่มผันตัวจากผู้ปกครองใจดี ที่คอยดูแลสารทุกข์สุขดิบของคนในฝูงอยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ กลายเป็นจ่าฝูงที่ดุดัน กระโดดลงมาป้องกันฝูง ยืนประจันขวางหน้าศัตรูที่กำลังจะบุกรุกเข้ามาในเขตแดนของตัวเอง และพร้อมขวิดใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ล้ำเส้นอาณาเขตของตัวเองเข้ามา โดยไม่สนว่าสิ่งเข้ามาจะดีหรือไม่ดี


เช่นเดียวกับกระทิงที่ดุดัน #คนหวงก้าง จะพร้อมเหวี่ยงพร้อมวีนทุกคนที่รุกล้ำอาณาเขตของตน ไม่ยอมให้ใครมาแย่งงานหรือแย่งคนไปจากตัวเอง แม้ว่าตัวเองจะทำงานที่ได้รับมอบหมายไปได้ไม่สำเร็จหรือไม่ดีพอก็ตาม พวกเขาจะต่อต้านทุกการเปลี่ยนแปลงโดยไม่สนใจว่ามันจะดีหรือไม่ดีอย่างไร เขารู้เพียงว่าการเปลี่ยนแปลงอาจเข้ามาทำลายสิ่งที่เขามีอยู่ และ