จอมแหกกฏ : คนเจ้าปัญหาจากเผ่ากะลาสี


จอมแหกกฎ คนเจ้าปัญหาจากเผ่ากะลาสี

ในอดีตที่การเดินทางยังไม่ได้สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางข้ามเมืองข้ามประเทศคือ การเดินเรือ เหล่าบรรดาลูกเรือที่เรียกว่ากะลาสีนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่โหยหาอ