จอมแหกกฏ : คนเจ้าปัญหาจากเผ่ากะลาสี


จอมแหกกฎ คนเจ้าปัญหาจากเผ่ากะลาสี

ในอดีตที่การเดินทางยังไม่ได้สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางข้ามเมืองข้ามประเทศคือ การเดินเรือ เหล่าบรรดาลูกเรือที่เรียกว่ากะลาสีนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่โหยหาอิสระ ไม่อยากถูกจำกัดอยู่ภายใต้เกาะเล็กๆ ที่ตัวเองเกิดและเติบโตขึ้นมา อยากล่องเรือออกไปในน่านน้ำไกล เพื่อผจญภัยและตามล่าหาโอกาสที่แตกต่างไปจากเดิม


แต่ถึงแม้ว่าจะรักอิสระแค่ไหน เมื่อขึ้นไปอยู่บนเรือ ก็ย่อมมีกฎของเรือ ทุกคนจะต้องทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตัวเอง ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กรอบวินัยที่ชาวเรือร่วมกันกำหนดขึ้นมา เพราะต้องอยู่ร่วมกันบนเรือลำเล็กๆ จนกว่าจะถึงเวลาที่เรือเข้าเทียบท่าอีกครั้ง


แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ถ