คนหยุมหยิม : คนเจ้าปัญหาจากเผ่าดาบ


คนหยุมหยิม

โดยทั่วไป #เผ่าดาบ มักเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบสูง ถนัดในการคิดลงรายละเอียดงานในระยะสั้น และลงมือทำงานเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและเป็นบุคคลที่ผู้บริหารหลายๆ คนต้องการให้มาทำงานด้วย แต่ถ้าละเอียดรอบคอบมากเกินไป ไม่ยอมบริหารเวลาจัดการเวลาให้ดีพอ ให้ความสำคัญกับงานผิด ก็จะกลายเป็นคนที่สร้างปัญหาวุ่นวายสไตล์ #คนหยุมหยิม ขึ้นมาได้


#คนหยุมหยิม เป็นคนที่ชอบคิดเล็กคิดน้อย วุ่นวายอยู่กับรายละเอียดเล็กน้อยของงาน ถ้าคุณไม่สามารถอธิบายรายละเอียดให้ครบถ้วนได้ เขาก็จะถามต่อไปเรื่อยๆ เขาจะตรวจหนังสือทีละตัว ดูเอกสารทุกชิ้นทุกหน้าทุกบรรทัด เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดเลย ถ้าต้องจัดงานอะไรสักอย่าง เขาจะทบทวนโปรแกรมงานกับคุณ 3-4 รอบ ความหยุมหยิมที่พอดีช่วยให้งานผิดพลาดน้อยลง แต่บ่อยครั้งที่คนหยุมหยิมมากไปจนทำให้