คนหยุมหยิม : คนเจ้าปัญหาจากเผ่าดาบ


คนหยุมหยิม

โดยทั่วไป #เผ่าดาบ มักเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบสูง ถนัดในการคิดลงรายละเอียดงานในระยะสั้น และลงมือทำงานเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและเป็นบุคคลที่ผู้บริหารหลายๆ คนต้องการให้มาทำงานด้วย แต่ถ้าละเอียดรอบคอบมากเกินไป ไม่