จริงหรือไม่ ? ที่ว่า "ใครๆ ก็เป็นผู้นำได้"


บ่อยครั้งที่เราสอนกันว่า "ใครๆ ก็เป็นผู้นำได้ ‼️" ซึ่งนั่นก็เป็นความจริงนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีความอยากเป็นผู้นำเท่าๆ กัน


ในความเป็นจริงแล้ว คนแต่ละเผ่ามีแนวโน้มที่จะ "#ชอบนำ" แตกต่างกัน ถ้าเราแบ่งระดับความชอบนำออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ชอบนำ (2) ชอบตาม (3) ไม่ชอบนำและไม่ชอบตาม เราจะสามารถจัดกลุ่มคนเผ่าต่างๆ ตามระดับความชอบนำได้ดังนี้ครับ


  1. เผ่าที่มีแนวโน้ม "ชอบนำ" ได้แก่ #เผ่าสิงโต ที่มักนำโดยการใช้คำสั่ง #เผ่าสายน้ำ ที่มักนำโดยการใช้คำพูดโน้มน้าวใจ และ #เผ่าตาชั่ง ที่มักนำโดยการใช้กฎระเบียบ

  2. เผ่าที่มีแนวโน้ม "ชอบตาม" ได้แก่ #เผ่านักรบ ที่พร้อมลุยลงมือทำตามคำสั่ง #เผ่าผึ้ง ที่ชอบอยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนคนอื่น