เผ่าสิงโต ผู้นำแบบแม่ทัพ (Lion : The General) ผู้เดินนำไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญ

อัปเดตเมื่อ 24 ธ.ค. 2561

สิงโต ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าป่าหรือราชาแห่งสรรพสัตว์ทั้งปวง สาเหตุที่ได้ฉายานี้มา ไม่ได้เป็นเพราะว่าสิงโตมีพละกำลังหรือความรวดเร็วที่เหนือกว่าสัตว์อื่น แต่เพราะวิธีการล่าเหย