เผ่านักรบ ทหารแนวหน้า (Warrior Tribe : The Vanguard) ผู้พร้อมออกไปลุยชนกับทุกอุปสรรค


นักรบ เป็นคำเรียกสำหรับทหารที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความกล้าหาญชาญชัย และฝีไม้ลายมือในการรบพุ่งที่สามารถนำเอาชัยชนะมาให้