เผ่านักรบ ทหารแนวหน้า (Warrior Tribe : The Vanguard) ผู้พร้อมออกไปลุยชนกับทุกอุปสรรค


นักรบ เป็นคำเรียกสำหรับทหารที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความกล้าหาญชาญชัย และฝีไม้ลายมือในการรบพุ่งที่สามารถนำเอาชัยชนะมาให้กับอาณาจักรได้ ในยามศึก เหล่านักรบก็จะต้องออกไปเป็นทหารกองหน้า คอยรบพุ่งประชันกับข้าศึกศัตรู ในยามสงบ ส่วนใหญ่นักรบจะต้องประจำการอยู่นอกกำแพงเมือง เพื่อคอยตรวจสอบรักษาเขตแดนของอาณาจักรไม่ให้มีข้าศึกเข้ามารุกล้ำ โดยส่วนใหญ่ชีวิตของเหล่านักรบจึงมักอยู่กันแบบเรียบง่าย ไม่ได้คำนึงถึงความสะดวกสบายมากนัก ความรักผูกพันกันในกลุ่มนักรบจะค่อนข้างสูงมาก ที่อยู่ของเผ่านักรบ มักจะเป็นเต๊นท์ที่กางอยู่ในสนามรบ สิ่งที่สำคัญสำหรับเผ่านักรบจึงเป็นการเลือกจุดที่ตั้งเต๊นท์อย่างเหมาะสม มีพื้นที่สำหรับตัวเองอย่างเพียงพอ แต่ก็สามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนนักรบได้อย่างใกล้ชิด ไม่แยกออกไปอยู่โดดเดี่ยว ปักหลักหมุดเต๊นท์ให้เข้มแข็งมั่นคงพอจะต้านทานลมฝนพายุกล้าได้ ในทางกลับกันก็พร้อมที่จะขยับขยายย้ายที่เพื่อเข้าสู่สนามรบถัดไป สำหรับเผ่านักรบ สิ่งที่สำคัญในการสู้รบไม่ใช่ความรู้ว่าจะรบอย่างไ