เผ่าสายน้ำ ผู้นำแบบนักการเมือง (Water Tribe : The Politician) ผู้ปรารถนาทำให้ทุกคนมีความสุข

น้ำ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งปวง เพราะน้ำให้ความสดชื่นกับร่างกาย คลายความเหนื่อยล้า ทำให้กลับมีกำลังใหม่ โดยทั่วไปน้ำจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอ สายน้ำไหลไปยังที่ใด ที่นั่นย่อมมีชีวิตเกิดขึ้น และแหล่งน้ำยังเชื่อมโยงชุมชนสังคมที่หลากหลายห่างไกลเข้ามาไว้ด้วยกัน เพราะว่าสายน้ำพร้อมจะให้ประโยชน์กับทุกคนโดยไม่เคยเลือกว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดี


น้ำเปลี่ยนสถานะได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน น้ำในสถานะของเหลว สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงตัวเองให้เข้ากับภาชนะแบบใดก็ได้ เมื่อพบกับสภาพแวดล้อมที่เย็นจัด ก็จะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของแข็ง ที่มีรูปทรงเหมือนภาชนะที่ใส่ไว้ แต่เมื่อพบกับสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัด ก็จะเริ่มละลาย แล้วก็ระเหยกลายเป็นไอไป ข้อดีของน้ำก็คือ แม้ว่าจ