เผ่าสายน้ำ ผู้นำแบบนักการเมือง (Water Tribe : The Politician) ผู้ปรารถนาทำให้ทุกคนมีความสุข

น้ำ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งปวง เพราะน้ำให้ความสดชื่นกับร่างกาย คลายความเหนื่อยล้า ทำให